English


Ubutwari

Gushinga intahe

Kahise k'Uburundi

Urugendo

Gira ico mushikirije

Inzandiko
 
[1] Kubwimana, Izaake. Agakete yandikiye Maziari Bahari igenekerezo rya 5 Rusama 2006.

[2] Pottier, Johan. Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century (Cambridge, 2002), urupapuru rwa 2.

[3] Lemarchand, René . Burundi - Ethnic Conflict and Genocide (Cambridge, 1996), purupapuru za 8 na 108.

[4] Ibid, urupapuru rwa 8.

[5] Ibid, urupapuru rwa xii.

[6] Perlez, Jane, "The Bloody Hills of Burundi", ikinyamakuru New York Times Magazine, muri Munyonyo, itariki 6, 1988.

[7] Lemarchand, impapuro 9 gushika 14.

[8] Ibid, urupapuru rwa 41-47.

[9] Ibid, urupapuru rwa 57.

[10] Ibid, urupapuru rwa 60-74.

[11] Ibid, urupapuru rwa 74-88.

[12] Ibid, urupapuru rwa 96.

[13] ] Vyanditswe kwa Lemarchand, urupapuro rwa 98.

[14] Slachmuijlder, Lena The Rythm of Reconciliation. (Waltham, Brandeis University, 2005), urupapuru rwa 4.

[15] Lemarchand, purupapuru 101-102.

[16] Bahari, Maziari.ikiganiro bagiranye na Mahwera Georgette. Mu Kinama, Ndamukiza 2006.

[17] Lemarchand, purupapuru rwa xiv.

[18] Cited in Lemarchand, purupapuru rwa xiv.

[19] Ibid.

[20] Bahari.

[21] Cited in Lemarchand, purupapuru rwa xiv-xv.

[22] Human Rights Watch, Burundi - Human Rights Development 1994, (New York, 1995.)

[23] Ibid.

[24] Ibid.
See also: Slachmuijlder (2005), urupapuru rwa 5 na 6.

[25] Kubwimana.

[26] Vyanditswe kwa in Slachmuijlder (2005), urupapuru rwa 6-7.

[27] Ibid, purupapuru rwa 1 na 2.

[28] Ibid, urupapuru rwa 13.

[29] Human Rights Watch, Burundi: Work With U.N. on Justice and Reconciliation - Releases of Detainees Underline Need for Speedy Justice, (New York, 25 Ntwarante 2006.)

[30] Inama yo mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Resolution 1606 (2005), (New York, 20 Mukakaro 2005.)

[31] Niyoyita Aloys de Gonzague. Email yandikiye Lena Slachmuiljder, 26 Mukakaro 2006.[Niyoyita ni umumenyeshamakuru yandikira n'ikinyamakuru Associated Press, n'umukuru wa Association Ijambo, arinayo itwara Radio Isanganiro.]

[32] Human Rights Watch, 25 Ntwarante 2006.

[33] Niyoyita, 26 Ruheshi, 2006.

[34] Human Rights Watch, 25 Ntwarante 2006.

[101] Slachmuijlder (2005), urupapuru rwa 7 na 8.

[102] Ibid, urupapuru rwa 5 na 6.

[103] Human Rights Watch, A Long Way from Home - FNL Child Soldiers in Burundi, (New York, 16 Rusama, 2006.)

[104] Slachmuijlder (2005), urupapuru rwa 9.

[105] Ibid.

[106] Ningabira, Alyose and Dance, Rosalie, Making Peace in Kibimba - Healing and Peacemaking in Burundi, St. Louis, African Great Lakes Initiative.
Raba kandi: igisata c'abagiraneza c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Dept. of Humanitarian Affairs, Integrated Regional Information Network, Great Lakes: IRIN Update 222, 8/1/97.

[107] Lemarchand, urupapuru rwa 98.

[201] Slachmuijlder (2005), urupapuru rwa 22.

[202] Slachmuijlder, Lena. Email yandikiye Davidi Shem-Tov, 26 Ndamukiza 2006
 © Burundi Voices Project, 2006.